نی نی فور

6دلیل برای انجام سونوگرافی بیضه

تصویربرداری فراصوت از بیضه، از امواج صوتی به منظور تولید تصاویری از بیضه های مردان و بافتهای اطراف استفاده می‌نماید. این روش اصلی به منظور کمک به ارزیابی ناهنجاری های بیضوی، اپیدیدیم (لوله ای که ادامه مطلب

بیشتر بخوانید